• 013 5701515
  • info@hamiltonmetaalhandel.nl

Certificaten

Hamilton Metaalhandel certificaten

Alle bedrijfsactiviteiten van Hamilton Metaalhandel vinden onder de daarvoor geldende milieu- en lozingsvergunningen plaats.

Voor de inzameling en transport beschikt Hamilton Metaalhandel over een NIWO-certificaat.

Op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu stelt Hamilton Metaalhandel zich vooruitziend en medewerkend op om:

  • het bestaande imago / reputatie van de metaalhandel branche helpen te verbeteren
  • op een milieuvriendelijke en economisch verantwoorde wijze alle metalen te recyclen
  • de relatie met vergunningverlenende / toezichthoudende instanties te optimaliseren
  • meer begrip bij overheden en publiek te realiseren